U bevindt zich op: Home Wetenschap Wetenschappelijke integriteit

Wetenschappelijke integriteit

Onze positie als nationaal en internationaal gerespecteerd kennisinstituut danken we vooral aan de kwaliteit van ons werk en de passie en betrokkenheid van onze medewerkers. Van onze onderzoekers verwachten we dat zij zich gedragen als integere wetenschappers. Dit betekent onder andere dat zij zorgvuldig, betrouwbaar, controleerbaar, onpartijdig en onafhankelijk te werk gaan.

Gedragscode

Wat dit concreet inhoudt wordt omschreven in de Gedragscode Wetenschapsbeoefening RIVM. Ook is er het Reglement Wetenschappelijke Integriteit. Hierin is geregeld hoe klachten worden behandeld die mogelijk te maken hebben met wetenschappelijk wangedrag.

Nevenfuncties

Een belangrijk punt bij wetenschappelijke integriteit is het voorkómen van belangenverstrengeling of de schijn daarvan. Het RIVM maakt daarom nevenfuncties en relevante persoonlijke belangen van medewerkers op sleutelposities openbaar via rivm.nl. De sleutelposities betreffen de DG, portefeuillehouders, centrumhoofden, Chief Science Officers (CSO’s,) hoogleraren en topexperts.
Het openbaar maken van nevenfuncties is onderdeel van het Addendum dat het RIVM heeft opgesteld bij de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling. Deze code is een initiatief van meerdere gezondheids- en wetenschapsinstituten, waaronder de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Masterclass

In 2014 organiseerden het promovendi-netwerk van het RIVM en de Universiteit Utrecht gezamenlijk een Masterclass wetenschappelijke integriteit. Aan de hand van een dilemmaspel discussieerden de deelnemers over diverse stellingen.

 

Service