U bevindt zich op: Home Projecten en onderzoek Veilig Liquefied Natural Gas

Veilig Liquefied Natural Gas

De rijksoverheid werkt aan duurzaamheid, bijvoorbeeld door de uitstoot van fijnstof en CO2 te willen verminderen. Eén van de uitwerkingen daarvan is de introductie van liquified natural gas (LNG) als alternatieve brandstof voor de transportsector (wegvervoer en binnenvaart). LNG is een nieuw product op de Nederlandse markt. Naast de duurzaamheidsvoordelen die het biedt  is het ook belangrijk de fysieke veiligheidsrisico’s in kaart te brengen. Door het nemen van  veiligheidsmaatregelen en het hanteren van ruimtelijke veiligheidsmarges worden deze nieuwe risico’s beheerst.

Traditionele risicoberekening

De gebruikelijke methode om risico’s te berekenen van gevaarlijke stoffen, zowel voor opslag als vervoer, is de zogeheten risicobenadering, de QRA-methode (quantitative risk assessment). Hierbij wordt de kans dat het mis kan gaan gecombineerd met het effect dat dan optreedt.

Eenvoudig beter

De nieuwe Omgevingswet heeft als motto “eenvoudig beter”. In dat kader wordt er ook gezocht naar nieuwe methoden om het berekenen van risico’s eenvoudiger en beter te maken. Juist omdat LNG nieuw is op de Nederlandse markt zijn daar mogelijkheden om nieuwe methoden te ontwikkelen.

Nieuwe methodiek

In 2014 heeft het RIVM daarom een nieuwe methodiek ontwikkeld om de risico’s van LNG te berekenen en zo beter rekening te houden met de gevaren van LNG. Naast de huidige risicoberekening wordt nu ook een zogeheten effectberekening uitgevoerd. Hierbij wordt eerst bepaald wat voor ernstig ongeval verwacht kan worden, in dit geval het vrijkomen van LNG bij het overladen van een vrachtauto naar een opslagtank. Daarna wordt de afstand bepaald tot waar de schadelijke effecten optreden. Dit wordt de veiligheidsmarge waarbinnen extra veiligheidsmaatregelen getroffen worden en beperkingen in het gebruik van de ruimte opgelegd. Doordat de effectafstanden nu ook een plaats hebben in de afweging, is het inzicht in de risico’s en gevaren van LNG verbeterd.

Service