U bevindt zich op: Home Projecten en onderzoek Omgevingswet

Omgevingswet: eenvoudig betere ondersteuning

Zo'n 24 wetten op het gebied van fysieke omgeving, zoals ruimtelijke ordening, milieu en bouwen, gaan op in de Omgevingswet. Onder het motto “Eenvoudig beter” is het doel is te komen tot een geïntegreerde wet die handzaam is voor alle betrokken partijen, waaronder de rijksoverheid, lagere overheden en het bedrijfsleven en tegemoet komt aan de eisen van deze tijd. De omgevingswet zal in 2018 in werking treden.

Programma Omgevingswet

Het RIVM ondersteunt het ministerie van Infratructuur en Milieu (I&M) bij het proces om tot een goede invoering van deze wet te komen. In 2014 is het Programma Omgevingswet gestart om de expertise van het RIVM in te zetten voor het beantwoorden van vragen die overheden hebben, het stroomlijnen van de gegevensstromen in de zogeheten Laan van de Leefomgeving en om te adviseren over nieuwe normen en toetsingsinstrumenten.

Schematische weergave van de Laan van de Leefomgeving met de informatiehuizen erlangs. De RIVM-informatiehuizen voor lucht en geluid zijn oranje gekleurd.

Laan van de Leefomgeving

Het RIVM werkt mee aan de opbouw van één samenhangend digitaal stelsel met alle relevante informatie die gemeenten en andere overheden nodig hebben bij de uitvoering van de omgevingswet: de Laan van de Leefomgeving. Deze laan zorgt voor goed beschikbare, bruikbare, en bestendige gegevens over de fysieke leefomgeving: lucht, water, geluid, natuur, externe veiligheid, bouw, cultureel erfgoed en bodem. Voor elk onderwerp komen de gegevens in een huis langs de laan, een informatiehuis. Het RIVM is verantwoordelijk voor de informatiehuizen “lucht” en “geluid” en heeft een coördinerende taak voor de overige huizen. Daarnaast adviseert het RIVM over de algemene informatieregisters die aan de Laan worden aangesloten.

Normen en toetsingsinstrumenten

Ook adviseert het RIVM over het doelmatig gebruik van normen binnen de Omgevingswet, gelet op de volksgezondheid. Het RIVM heeft hiervoor een denkkader ontwikkeld om tot een goede analyse te komen en zo beleidsmakers te helpen goede normstellingen te ontwikkelen.
Daarnaast adviseert het RIVM het ministerie van I&M over doelmatig gebruik van toetsingsinstrumenten, bijvoorbeeld in het kader van vergunningverlening.

Samen met anderen

Een zo ingewikkeld traject als het komen tot een goede Omgevingswet en alles wat daaronder valt zoals de Laan van de Leefomgeving en het toetsingsinstrumentarium, kan natuurlijk alleen tot stand komen in samenwerking met andere partijen. Het RIVM werkt daarom intensief samen met met name het ministerie van I&M, Rijkswaterstaat en het Kadaster.

Service