U bevindt zich op: Home Projecten en onderzoek Handreiking Gezonde Gemeente

Handreiking Gezonde Gemeente

De Handreiking Gezonde Gemeente biedt informatie, tips en praktijkvoorbeelden voor het maken, uitvoeren en evalueren van gezondheidsbeleid op gemeente- en wijkniveau. In 2014 is de informatie over Gezonde Wijk geïntegreerd in de handreiking en is er onderzoek gedaan naar de bekendheid en het gebruik van de handreiking.

Loketgezondleven.nl 

De handreiking is onderdeel van Loketgezondleven.nl en richt zich met name op professionals die actief zijn op het gebied van gezondheidsbevordering. Het gaat dan bijvoorbeeld om professionals bij GGD’en, beleidsmedewerkers bij gemeenten, en professionals werkzaam bij regionale sportorganisaties/sportservices en Regionale Ondersteuningsstructuren eerstelijnsgezondheidszorg (ROS). De handreiking geeft mogelijkheden voor een integrale aanpak van acht gezondheidsthema’s (overgewicht, sport en bewegen, alcohol, drugs, roken, depressie, seksuele gezondheid, en letsel) en krijgt maandelijks gemiddeld 7.000 unieke bezoekers.

Fietsende mensen in de stad 

Gezonde Wijk

In 2014 is de informatie over de Gezonde Wijk geïntegreerd in de Handreiking Gezonde Gemeente om nog beter aan te sluiten op de actuele ontwikkelingen in de praktijk. Tenslotte is een wijk of buurt onderdeel van de gemeente. Met de veranderingen in de gezondheidszorg per 1 januari 2015 staan uitgangspunten als ‘dichtbij de burgers’ en ‘eigen kracht van burgers’ centraal. Een wijkgerichte aanpak van gezondheid sluit hier nauw op aan en is een belangrijk onderdeel van het werken aan een gezonde gemeente. De informatie in de handreiking is daarom aangevuld met wijkspecifieke onderwerpen, zoals het wijkgezondheidsprofiel en het interventieoverzicht Gezonde Wijk, informatie over burgerparticipatie en samenwerken.

Bekendheid en gebruik

Ook is in 2014 onderzoek gedaan naar de bekendheid en het gebruik van de handreiking. Hieruit blijkt dat de handreiking goed bekend is onder de doelgroepen én dat de meeste gebruikers de informatie uit de handreiking in hun werk toepassen. De bekendheid is het hoogst bij GGD-professionals. Bij gemeenten gaf twee derde van de respondenten aan de handreiking te kennen en bijna 90 procent van hen gebruikt de handreiking bij het schrijven van de nota Volksgezondheid.
De meest geraadpleegde informatie is die over sport en bewegen, gevolgd door die over overgewicht en over het maken van geïntegreerd gezondheidsbeleid. De informatie uit de handreiking wordt niet alleen gebruikt bij het schrijven van de nota volksgezondheid en het adviseren van gemeenten maar juist ook voor de uitvoering van beleid.

Meer informatie

Service