U bevindt zich op: Home Projecten en onderzoek Biosecurity

Biosecurity

Het Bureau Biosecurity is het Nederlandse kennis- en informatiepunt op het gebied van biosecurity en is gestationeerd bij het RIVM. Biosecurity richt zich op het beveiligen van laboratoria waar met gevaarlijke ziekteverwekkers gewerkt wordt, om te voorkómen dat deze misbruikt worden door kwaadwillenden. Dit in aanvulling op biosafety, waar het gaat om het voorkómen van accidentele verspreiding van gevaarlijke ziekteverwekkers uit laboratoria, om mens en milieu hiertegen te beschermen.

Acht pijlers

Biosecurity berust op acht pijlers: fysieke beveiliging (gebouw), bewustwording, personeelsscreening, transportbeveiliging, informatie- en kennisbeveiliging, controle van materiaal, respons bij een calamiteit, en management en organisatie. Als organisaties hun beveiliging aan de hand van alle acht de pijlers hebben ingericht, dan is biosecurity in beginsel op orde.

Grafische weergaven van de 8 pijlers van biosecurity 

Bureau Biosecurity

Het Bureau Biosecurity is gestart in 2013 en heeft in 2014 de kwartiermakersfase afgesloten. Bureau Biosecurity vervult een brugfunctie tussen de Nederlandse overheid en alle organisaties in Nederland die met gevaarlijke biologische stoffen werken. Het bureau wordt gevormd door negen RIVM’ers met verschillende expertise (infectieziektebestrijding, milieu en veiligheid). Dit heeft grote meerwaarde voor het behandelen van vraagstukken, het ontwikkelen van kennis en het functioneren van het bureau. 

Kwartiermakersfase

In de kwartiermakersfase (2013-2014) heeft het bureau vooral ingezet op communicatie, informatievoorziening en het ontwikkelen van kennisproducten. Zo zijn de Biosecurity Workshopdagen georganiseerd, zijn een website, een voorlichtingsfilm en een biosecuritytoolkit ontwikkeld, en is gewerkt aan voorlichting en educatie.

Workshopdagen

De landelijke workshopdagen in oktober en november voorzagen in een grote behoefte. De functie was tweeledig, namelijk die van nationaal netwerkevenement en om het biosecuritybewustzijn te verhogen bij de deelnemers. De deelnemers vervulden een breed spectrum aan functies: van biologische veiligheidsfunctionarissen, beleidsadviseurs en artsen-microbiologen tot aan beveiligers.

Service