U bevindt zich op: Home Projecten en onderzoek Antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie is een groeiend wereldwijd probleem. Door verkeerd en teveel gebruik van antibiotica zijn steeds meer soorten bacteriën resistent tegen de werking ervan. Verstandig gebruik van antibiotica en het voorkómen van verspreiding van resistente bacteriën zijn belangrijke pijlers van de bestrijding.

Wat doet het RIVM

Het RIVM monitort het vóórkomen van resistente bacteriën, volgt alle relevante ontwikkelingen in Nederland en adviseert het ministerie van VWS en zorgprofessionals. Overleg tussen verschillende partijen die te maken hebben met antibioticaresistentie is daarbij essentieel. Om dat overleg verder vorm te geven, organiseerde het RIVM in 2014 - samen met een aantal partners - een symposium voor professionals. Voor het bredere publiek ontwikkelde het RIVM in 2014 een animatie over het voorkómen van verspreiding van resistente bacteriën.

Symposium

Het symposium vond plaats op de Europese Antibioticadag op 18 november. Deelnemers waren professionals uit zowel de humane als de veterinaire (gezondheids)zorg, wetenschappers en beleidsmedewerkers. Het doel was om de problematiek van antibioticaresistentie vanuit verschillende invalshoeken te belichten en zo kennis uit te wisselen. Een van de uitkomsten was dat er voor de preventie en bestrijding van antibioticaresistentie in Nederland multidisciplinaire samenwerking nodig is. Die samenwerking is complex en heeft baat bij regie. VWS heeft inmiddels een bestuurlijk traject gestart waarin relevante veldpartijen, waaronder het RIVM in gesprek zijn over de bestrijding van antibioticaresistentie.

Animatie over verspreiding

Een belangrijk punt bij de preventie van antibioticaresistentie is het voorkómen van verspreiding van resistente bacteriën. Om dit te verduidelijken voor een breder publiek, ontwikkelde het RIVM een animatie. Vooral in zorginstellingen en ziekenhuizen kan verspreiding van resistente bacteriën tot grote problemen leiden, omdat de bewoners daar extra kwetsbaar zijn. Verspreiding kan worden voorkómen door een goede hygiëne toe te passen en door inzicht te krijgen in welke mensen drager zijn van resistente bacteriën. Deze animatie is een vervolg op een eerder gemaakt animatie getiteld 'hoe ontstaat antibioticaresistentie'.

Service