U bevindt zich op: Home Mens en organisatie Nieuwe directeur Milieu en Veiligheid

Nieuwe directeur Milieu en Veiligheid

Na twintig jaar heeft Marcel van Raaij, directeur Milieu & Veiligheid, per 1 oktober 2014 afscheid genomen van het RIVM. Zijn opvolger is Els van Schie.

Marcel van Raaij heeft bij het RIVM verschillende functies bekleed. Voordat hij in 2011 directeur werd, was hij onder meer waarnemend directeur Voeding, Geneesmiddelen en Consumentenveiligheid. Daarvoor was hij hoofd van het Centrum voor Stoffen en Integrale Risicoschatting en afdelingshoofd Toxicologie & Risicobeoordeling, waar hij ook internationaal actief is geweest. Hij promoveerde aan de Rijksuniversiteit Leiden na voltooiing van zijn studie Medische biologie.

Van Raaij is op 1 oktober gestart als de directeur van Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT) bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Foto van Marcel van Raaij Foto van Els van Schie

Els van Schie

In december 2014 is dr. Els van Schie benoemd als nieuwe directeur Milieu en Veiligheid. Els van Schie werkte in haar vorige functie als directeur Handhavingsbeleid bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, een agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast was zij plaatsvervangend Inspecteur Generaal. Eerder vervulde zij directeursfuncties bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat en bij het voormalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Els van Schie is gestart op 1 februari 2015.

Service