U bevindt zich op: Home Mens en organisatie Milieujaarverslag

Hoofdpunten milieujaarverslag

In januari 2014 is het Antonie van Leeuwenhoek Terrein (ALT) door de Staat verkocht aan Bilthoven Biologicals. In verband hiermee is de Stichting AL-terrein opgericht, die sinds begin 2014 de milieuvergunning op hoofdzaken voor alle partijen op het AL-terrein beheert.

De milieuvergunning geldt voor het hele terrein, waar diverse milieuaspecten worden gedeeld, zoals afvalwater en afvalinzameling. Het milieuverslag is dan ook een weergave van de organisaties tezamen: RIVM, BBio, Facilitair Bedrijf ALT, Intravacc, Planbureau Leefomgeving (PBL), Cogem, Micreos en de Stichting AL-terrein.


Gekleurde doppen van flessen

 

 

Service