U bevindt zich op: Home Internationaal WHO-CC Antimicrobial Resistance

WHO-CC Antimicrobial Resistance

In 2014 is het RIVM aangewezen als WHO-Collaborating Centre Antimicrobial Resistance Epidemiology and Surveillance (WHO-CC AMR). Het RIVM is er trots op deze status van de WHO te hebben verkregen. Als Collaborating Centre zullen we de WHO blijven ondersteunen met de implementatie van het komende Global Action Plan op het gebied van bestrijding van antibioticaresistentie en het Europese strategisch actieplan AMR.

Wat doet het WHO-CC AMR

Het Collaborating Centre draagt actief bij aan de ontwikkeling van standaarden en best practices voor zowel nationale, regionale, als mondiale surveillance van antibioticaresistentie. In het bijzonder ondersteunt het WHO-CC AMR de oprichting en versterking van nationale surveillance netwerken in de Europese lidstaten van de WHO door technische ondersteuning en advies te geven op het gebied van de methodologie van surveillance en de analyse en interpretatie van de data. 

 

Overzicht WHO Collaborating Centers

Surveillance sleutel tot beheersing van antibioticaresitentie

Antibioticaresistentie is een van de grote mondiale uitdagingen in de bestrijding van infectieziekten. Steeds meer bacteriën worden resistent tegen antibiotica, mede doordat ze (te) veelvuldig en niet altijd op de juiste manier worden gebruikt. Door middel van surveillance kan de ontwikkeling en dreiging van antibioticaresistentie in kaart worden gebracht en kunnen zo nodig gerichte interventies worden ontwikkeld. Surveilllance is een integraal onderdeel van de mondiale en Europese actieprogramma’s op het gebied van de bestrijding van antibioticaresistentie. 

Internationale expertise van het RIVM

Al in 1999 is het European Antimicrobial Resistance Surveillance System (EARSS) gestart, gecoördineerd door het RIVM. De inzichten over de actuele trends uit dit surveillancesysteem, hebben bijgedragen aan de bewustwording van het dreigende probleem van antibioticaresistentie. Professionals en beleidsmakers konden daardoor gericht werken aan de bestrijding ervan. In 2010 is het EARSS-netwerk overgedragen aan het ECDC, en ging verder onder de naam EARS-Net. Hiermee is er een duurzaam surveillancenetwerk operationeel in de EU.
Het WHO-CC Antimicrobial Resistance Epidemiology and Surveillance het achtste WHO-CC dat bij het RIVM is ondergebracht. Service