U bevindt zich op: Home Internationaal FutureNanoNeeds

FutureNanoNeeds

FutureNanoNeeds is de naam van het project waarin het RIVM, in een consortium van 23 internationale partners werkt aan een veilig ontwerp van nieuwe nanodeeltjes. Het project startte in 2014 met onderzoek binnen de nanotechnologie, dat kan helpen om de efficiency van zonnecellen en de energieopslagcapaciteit van batterijen te verbeteren. Het RIVM neemt deel aan dit project om te onderzoeken hoe in een vroeg stadium van innovatieve ontwikkelingen voldoende kennis over de veiligheid van deze deeltjes kan worden vergaard.

FutureNanoNeeds

Veiligheidsonderzoek naar nanodeeltjes richt zich momenteel vooral op bestaande nanodeeltjes, die naar verhouding vrij eenvoudig van samenstelling zijn. De industrie richt zich langzamerhand steeds meer op nanodeeltjes van een nieuwe generatie. De toepassingsmogelijkheden van deze deeltjes in de energiesector en andere sectoren worden onderzocht. De eerste resultaten zijn veelbelovend. FutureNanoNeeds onderzoekt al tijdens de ontwikkeling van de deeltjes de effecten op mens en milieu. Zo ontstaat een veilig ontwerp van deze nieuwe generatie van nanodeeltjes, voordat ze vol in productie worden genomen. In aansluiting op het vaststellen van het effect van deze nieuwe nanodeeltjes zal het consortium ook een rekenmodel ontwikkelen dat kan voorspellen wat het risico van deze nieuwe generatie van nanodeeltjes is. Deze rekenmodellen zijn bruikbaar voor zowel overheden als het bedrijfsleven. 

 Artist's impression van een koolstofnanobuisje

Wat is nanotechnologie

Nanotechnologie maakt het werken met materialen van hele kleine afmetingen mogelijk. Materie kan bij afmetingen op nanometerschaal bijzondere eigenschappen krijgen. Niet-geleidende stoffen worden geleidend, ondoorzichtige materialen transparant. Nanotechnologie kent vele toepassingsgebieden en biedt daardoor maatschappelijke en economische kansen. Nieuwe technologie brengt nieuwe producten met zich mee. Dat zijn vaak producten die onze kwaliteit van leven kunnen verbeteren maar we moeten er ook op letten dat die producten veilig zijn.

Midden in de (internationale) samenleving

Nanotechnologie is een van de gebieden waarop het RIVM zich onderscheidt als objectieve partij, als instituut dat adviseert, en als spil in internationaal onderzoek, waaronder FutureNanoNeeds.
De rol van het RIVM als kennisintegrator, risicobeoordelaar en initiator in de internationale context draagt bij aan inzicht  in de toekomstige risico’s van stoffen.

Het RIVM werkt samen met zusterinstituten en levert een belangrijke bijdrage aan organisaties als de OECD, ISO, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Europese Unie.

 

 

 

 

Service