U bevindt zich op: Home Financiën Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1000

Kasstroomoverzicht

 

(1)
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 

(2) Realisatie 

3)=(2)-(1)
Verschil realisatie 
en oorspronkelijk vastgestelde begroting 

1. Rekening-courant RHB
1 -1-2014 + stand depositorekeningen
 

64.955 

50.795

-14.160

2. Totaal operationele kasstroom 

8.433

5.563

-2.870

- Totaal investeringen (-/-)
- Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
3. Totaal investeringsstroom

-4.060
-
-4.060

-3.997
-
-3.997

63
-
63

-Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
-Eenmalige storting door moederdepartement (+)
- Aflossing op leningen (-/-)
- Beroep op leenfaciliteit (+)
4. Totaal financieringskasstroom 

-
-
-
-

-

-18.213
-
-
-

-18.213

-18.213
-
-
-

-18.213

5. Rekening-courant RHB 31-12-2014 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4) 

69.328 

34.148 

-35.180

Lees de toelichting op het kasstroomoverzicht.

 

 

 

 

Service