U bevindt zich op: Home Contact met de samenleving VTV 2014

Volksgezondheid Toekomst Verkenning

Het RIVM publiceert sinds 1993 elke vier jaar een Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV). Een VTV biedt een actueel overzicht van ziekte en gezondheid, preventie, gezondheidszorg en beleid in Nederland. De resultaten zijn direct bruikbaar voor het gezondheidsbeleid, zowel lokaal als landelijk. Zo baseert het ministerie van VWS de vierjaarlijkse Nota Volksgezondheid op de resultaten van de VTV.

Nieuwe weg

Met de zesde uitgave - een publicatie en een website met als titel "Een gezonder Nederland" - in juni 2014 is het RIVM een nieuwe weg ingeslagen. Naast een overzicht van de huidige volksgezondheid en een trendscenario voor de toekomst, biedt deze VTV ook toekomstscenario’s op basis van vier perspectieven op de volksgezondheid. Elk scenario heeft een eigen gewenst beeld van de toekomst en wat ervoor nodig is om dat te realiseren. Samen laten de toekomstscenario’s de diversiteit in visies op de gezondheid van de toekomst zien. 

VTV-Vondelpark

Cocreatie

De toekomstscenario’s zijn ontwikkeld in samenspraak met stakeholders, waarna door TNS-NIPO is getoetst of de Nederlandse bevolking zich erin kan herkennen. Daarmee is deze VTV in cocreatie tot stand gekomen – nog meer dan in eerdere edities. De VTV-2014 is een online uitgave geworden, zodat de resultaten nog breder toegankelijk zijn.

Serious game

Sinds de verschijning van de VTV is het RIVM door tientallen organisaties, zoals GGD‘en, gemeenten en onderwijsinstellingen gevraagd om hen te ondersteunen bij het formuleren van een toekomstvisie. Voor dat doel is een online serious game ontwikkeld, waarin spelers samen een toekomstig gezondheidsdoel kunnen bereiken, rekening houdend met de vier perspectieven.

Service