U bevindt zich op: Home Contact met de samenleving RIVM in dialoog

RIVM in dialoog

Het RIVM staat midden in de samenleving. Uitkomsten van onderzoek vinden hun weg naar beleidsmakers, professionals en burgers. Het gesprek aangaan over het onderzoek en de uitwerking daarvan, is voor het RIVM betrekkelijk nieuw. Om het belang daarvan te benadrukken is in het strategisch beleidsplan van het RIVM contact met de samenleving in verschillende vormen als speerpunt benoemd. In 2014 is dat onder meer uitgewerkt in een aantal dialogen met burgers en stakeholders.

Symposium

Dat project heet binnen het RIVM ‘Leren van Grenelle’. De term verwijst naar Rue de Grenelle in Parijs. Daar werd in 2007 een conferentie gehouden waarbij overheden, bedrijven, belangengroepen en NGO’s samen het beleid op milieuvraagstukken hebben gedefinieerd. In december 2014 organiseerde het RIVM de bijeenkomst ‘Grenelle, le symposium’.  ANSES, een zusterorganisatie van het RIVM, heeft op deze bijeenkomst hun ervaringen met deze vorm van participatie gedeeld. Verschillende RIVM’ers hebben hun eigen initiatieven en ervaringen met stakeholder- en burgerparticipatie ingebracht. Ook zijn in 2014 twee dialogen met burgers gehouden. Doel daarvan was om te horen hoe wordt aangekeken tegen maatschappelijke vraagstukken waar het RIVM aan werkt. De onderwerpen van deze gesprekken waren de e-sigaret en innovaties aan de hand van nanotechnologie.

Hoe verder

In contact zijn met de samenleving is geen project met een einddatum. In 2015 zal worden geïnventariseerd welke participatiemethoden er al gebruikt worden binnen het RIVM en hoe deze  meer gestructureerd kunnen worden ingebed in de werkprocessen van het RIVM. Want dit project heeft duidelijk gemaakt dat burgers en stakeholders het gesprek en de betrokkenheid waarderen. En dat gesprek is nog maar net begonnen.


Service