U bevindt zich op: Home Contact met de samenleving Alles is gezondheid...

Alles is gezondheid...

Begin 2014 is het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid... van start gegaan. In dit programma maken partijen afspraken en ondernemen zij gezamenlijk acties die leiden naar een gezonder en vitaler Nederland. Meedoen kan door een 'pledge' (plechtige belofte) te tekenen en daarmee partner van het programma te worden. Eind 2014 waren er 165 pledges ondertekend en 600 partners verbonden aan het programma. Het RIVM is een van die partners, maar is daarnaast ook actief betrokken bij de monitoring en evaluatie van het programma èn het verzorgen van de landelijke communicatie.

Monitoring

Het RIVM is ingeschakeld om de voortgang en output van het programma te monitoren. Op basis van een overzicht van alle activiteiten die plaatsvinden onder de vlag van Alles is gezondheid... is in 2014 een set van 20 indicatoren ontwikkeld. Deze zijn evenwichtig verdeeld over de verschillende 'domeinen' van het programma: school, werk, wijk, zorg en gezondheidsbescherming. Zo wordt er bijvoorbeeld gemonitord hoeveel scholen het Vignet Gezonde School hebben ontvangen, hoeveel Gezonde Sportkantines er zijn en hoe de Check je Werkstress Week is verlopen. Van de indicatoren zijn infographics gemaakt die het resultaat van 2014 laten zien. In 2015 werkt het RIVM verder aan de indicatoren. 

Infographic Alles is gezondheid met aantal pledges per domein en domeinoverstijgend tot en met december 2014

Communicatie

Het RIVM verzorgt ook de landelijke communicatie voor het programma. Zo is er in 2014 de website Allesisgezondheid.nl ontwikkeld en zijn er social media platforms ingericht en actief gemaakt op LinkedIn, Facebook en Twitter. Ook heeft het RIVM platforms opgezet voor specifieke partnergroepen en een social marktplaats ingericht om de verbinding tussen de partners te faciliteren. Daarnaast heeft het RIVM een coördinerende rol vervuld bij de jaarlijkse voortgangsconferentie.

Over Alles is gezondheid...

Een gezonder en vitaler Nederland. Dat is de inzet van Alles is gezondheid... Hiermee wil het programma een maatschappelijke beweging tot stand brengen, waarin partners activiteiten onder eigen verantwoordelijkheid uitvoeren. Het uiteindelijke doel is een afname van het aantal mensen met een chronische ziekte en het verminderen van gezondheidsverschillen. De organisatie van het programma bestaat uit mensen binnen en buiten de (rijks)overheid en heeft de structuur van een netwerkorganisatie. Het programma loopt tot en met 2016.

Service